Nye regler for udenlandske praktikanter

Dato 24. maj 2019

Den 1. juni 2019 træder nye regler om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter i kraft. Praktikophold i Danmark kan herefter vare op til 18 måneder i stedet for de nuværende 12 måneder.
Udlændinge- og Integrationsministeren har ændret bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører. Ændringerne træder i kraft den 1. juni 2019 og gælder kun for praktikanter inden for det grønne område. Ændringerne medfører, at krav vedrørende alder, sprogkundskaber, praktikkens placering og praktikopholdets længde ændres. Nuværende opholds- og arbejdstilladelser vil derefter kunne forlænges med op til yderligere 6 måneder.

Praktikantens alder
Kravet ændres, hvorefter praktikanten fremover skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet.
Ifølge nuværende regler må praktikanten ikke være fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet.

Sprogkundskaber
Der vil fremover ikke blive stillet krav til praktikantens sprogkundskaber.
Det nuværende krav om sprogtest ophæves derfor.

Uddannelseskrav
Praktikopholdet skal fremover supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med eller har afsluttet.
Ifølge de nuværende regler kan praktikopholdet alene bruges til at supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med.

Ved vurderingen af om et praktikophold supplerer en afsluttet uddannelse, vil SIRI både tage højde for det faglige indhold og hvornår uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen skal være afsluttet for nylig, og hvis uddannelsen er afsluttet for mere end halvandet år siden, vil SIRI vurdere, om der stadig er sammenhæng mellem det ønskede praktikophold og den afsluttede uddannelse. Oplysninger om praktikantens beskæftigelse efter afslutning af sin uddannelse vil tillige indgå i vurderingen.

Praktikopholdets længde
Praktikanten kan fremover være i praktik i op til 18 måneder i Danmark.
Ifølge nuværende regler kan praktikperioden kun være op til 12 måneder.

Generelt
Det vil fortsat være en betingelse, at praktikstedet er godkendt til at modtage praktikanter, og at der er faglig og tidsmæssig sammenhæng mellem det tilbudte praktikophold og praktikantens uddannelse, samt at løn- og ansættelsesforhold er sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter.

Fra den 1. juni 2019 vil ansøgninger blive behandlet efter de nye regler. Det gælder også, hvis ansøgningen er indgivet før denne dato, men fortsat er verserende. Hvis praktikanten ønsker at søge om ophold i 18 måneder, skal dette angives i ansøgningen og en gyldig kontrakt for hele opholdsperioden vedlægges.

Forlængelse af allerede gældende opholdstilladelse
Hvis praktikanten ønsker at forlænge en allerede gældende opholdstilladelse, skal der indgives en ansøgning om forlængelse. En nugældende opholds- og arbejdstilladelse vil derfor kunne forlænges med op til yderligere 6 måneder.  Ansøgningen kan tidligst indgives 3 måneder før udløb af den nuværende tilladelse.

Læs mere på ny i danmark, ”Nye regler for praktikanter inden for det grønne område pr. 1. juni 2019”: – Her findes også link til hele bekendtgørelsen samt oplysninger om, hvordan man søger om forlængelse.