Muligheder for erstatning i forbindelse med vandmiljøplanerne

Dato 12. januar 2018

Af Miljørådgiver Jørgen Røhrmann & Økonomikonsulent Michael Lund

I forbindelse med gennemførelsen af vandplanerne er kommunerne nu i gang med at ændre på en del vandløb, hvilket ofte medfører erstatning for arealinddragelse og eventuelle ulemper.

Da vandløbsloven angiver, at kommunen kan ekspropriere til formålet, kan erstatninger i visse tilfælde være skattefri – men kun hvis kommunen har besluttet at foretage ekspropriation, hvis ikke der kan laves frivillige aftaler. Når kommunens folk kommer med projekter om vandløbsregulerin,g er det derfor vigtigt at efterspørge, om kommunen har besluttet at ekspropriere, hvis ikke der kan opnås frivillige aftaler. Hvis ikke det er tilfældet, bør man undlade at indgå i en frivillig aftale, før sagen er drøftet med din økonomikonsulent.

Baggrunden for, at man skal være så påpasselig, er, at der er to punkter, som skal være opfyldt for at sådan en erstatning kan være skattefri.

  • Der skal være lovhjemmel til ekspropriation – det er der f.eks. i vandløbsloven
  • Der skal være vilje til at gennemføre en ekspropriation – det betyder, at kommunal bestyrelsen skal have truffet beslutning om, at de vil ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Specielt den sidste pind giver udfordringer, eftersom mange kommuner er blevet meget tilbageholdne på dette punkt.

Konsekvensen af manglende opfyldes er, at erstatningerne bliver skattepligtige som ejendomsavance. I nogle tilfælde ses det også, at der ydes afgrøde erstatning. En sådan vil altid være almindelig skattepligtig som salg af korn.