Nyt tiltag skal sikre flere praktikpladser

Dato 5. april 2018

Regeringen har indført et tiltag, Praktikplads – AUB, der skal sikre flere erhvervsuddannede.  Dette skal sikre, at der kommer flere praktikpladser så flere unge og voksne vælger at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvis ens virksomhed har mere end én fuldtids erhvervsuddannet medarbejder ansat og har indberettet mere end 3.408 kr. i atp, så er virksomheden underlagt dette tiltag. Dette gælder også, hvis virksomheden har flere erhvervsuddannede på deltid ansat, da de tilsammen kan udgøre en fuldtidsansat.

Praktikplads-AUB består i, at hver virksomhed med én fuldtids erhvervsuddannet medarbejder eller mere skal betale til Praktikplads-AUB, hvis man har færre elever ansat end ens elevtal. Virksomhederne skal betale 27.000 kr. i bidrag pr. manglende elevpoint.

Dette kan lyde voldsomt, men som nedenstående beregninger viser, vil det ikke blive så dyrt, som det lyder.

Eksempel 1:
Branchegennemsnittet for Landbrug, skovbrug og fiskeri-sektoren er, at der skal ansættes 3,4 elever pr. 100 erhvervsuddannede ansatte.

Hvis en landmand har 5 fuldtids erhvervsuddannede ansatte, vil han have et elevtal på 0,17. Hvis han så ingen elever har ansat, skal han betale 0,17 (elevtal) x 27.000 kr. (AUB bidraget) = 4.585 kr.

Har virksomhedsejeren derimod én (omregnet til årsbasis) elev ansat, hvilket medfører et større elevtal end det beregnede elevtal, kan han se frem til en bonus.

Eksempel 2:
Hvis en landmand har 1 fuldtids erhvervsuddannet ansat, vil han have et elevtal på 0,03. Hvis han så ingen elever har ansat, skal have betale 0,03 (elevtal) x 27.000 kr. (AUB bidraget) = 810 kr.

Vi gør opmærksomme på, at disse beregninger kun er vejledende og lavet ud fra Praktikplads-AUB ’s beregningsmodeller. De endelige opkrævningsmodeller og opkrævninger kan derfor afvige fra de beregnede eksempler.

Forskudsopgørelse
I starten af april 2018 vil de virksomheder, der er omfattet, få en forskudsopgørelse på www.virk.dk, hvor de kan se det foreløbige elevtal. Ud fra dette elevtal kan man se om, man opfylder kravet med antal elever ansat, eller man skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Den endelige Praktikplads-AUB årsopgørelse kommer i juni året efter jeres forskudsopgørelse.

LandboThys anbefaling er, at man afventer sin forskudsopgørelse og først læser denne igennem, inden man foretager sig noget aktivt.

Der kan læses mere på www.virk.dk/praktikplads-aub