Rådgivnings-pakke til danske minkavlere

Dato 4. september 2019

2019 er et svært år for danske minkavlere. Besætningerne kører med driftsunderskud, og mange avlere er afhængige af ekstern finansiering for at kunne fortsætte. Årets sidste auktion venter lige om hjørnet, og derefter er det tid til at kigge ind i 2020 og stille spørgsmålet: Hvordan skal farmen køres videre?

Kopenhagen Fur lancerer derfor en rådgivningspakke, der tilbydes alle medlemmer i samarbejde med 10 rådgivningscentre, hvoraf LandboThy er en af samarbejdspartnerne. Rådgivningspakken skal klæde den enkelte avler bedst muligt på til et budgetmøde i banken, hvor aftale om næste års finansiering kommer på plads

Rådgivningspakken er en hjælpende hånd. Det er naturligvis den enkelte virksomhedsejer, der skal tage ansvar for egen situation, men pakken kan give noget struktur i beslutningsprocessen, og den giver banken det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om at stille finansiering til rådighed. Samtidig har pakken et forløb, som skal gøre den enkelte avler mere konkurrencedygtig i fremtiden, siger bestyrelsesformand Tage Pedersen.

Rygraden i rådgivningspakken udgøres af et årshjul, som beskriver de overvejelser og konkrete tiltag, der skal sættes i værk fra efteråret og det kommende år. Tovholder på de enkelte aktiviteter bliver rådgivningscentre bakket op af Kopenhagen Fur Rådgivning. Tovholderen har ansvaret for, at der for den enkelte avler udarbejdes en virksomhedspræsentation til brug for mødet med banken. Virksomhedspræsentationen giver et kort, men overskueligt overblik over den enkelte farm med relevante økonomiske nøgletal og initiativer, som banken har brug for til behandling af kreditansøgning.

Kopenhagen Fur tilbyder avleren et udlæg på 10.000 kr. i forskuddet på salgsprovenu for sæson 2020/2021 til gennemførsel af rådgivningsforløbet. Det beløb kan ikke dække hele omkostningen, så man skal selv være parat til at investere i projektet.

For at kunne få glæde af rådgivningspakken, skal man indgå en aftale med ét af de 10 rådgivningscentre, herunder LandboThy, hvor man forpligter sig til at følge årshjulet og til at udfylde virksomhedspræsentationen. Man forpligter sig også til at bruge Fur Apps til dataopsamling. Kopenhagen Fur modtager adgang til eller kopi af virksomhedspræsentation, handlingsplan samt selvfølgelig data i Fur Apps.

Rådgivningscentret forpligter sig til at klæde avleren bedst muligt på til mødet med banken, herunder at sørge for at virksomhedspræsentationen gennemgås og udfyldes. Rådgiveren skal deltage i de fastsatte bankmøder i Årshjulet og rådgiveren skal være tovholder på alle møder beskrevet i Årshjulet ligesom rådgiveren skal udføre alle aktiviteter i Årshjulet, hvor rådgiveren står som den udøvende part.

For at få del i rådgivningspakken kan du kontakte:
Jens Kristian Overgaard, tlf. 9618 5785 eller Karsten Knudsen, tlf. 9618 5781