Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2019

Dato 8. februar 2019

Alle satser er reguleret lidt op i forhold til 2018. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra og med den 1. januar 2019.

Skattefri rejsegodtgørelse

2018 2019
Kost, pr. døgn 498,00 kr. 509,00 kr.
Logi, pr. døgn 214,00 kr. 219,00 kr.
25 %-godtgørelse, pr. døgn 124,50 kr. 127,25 kr.

25 %-godtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der er på en rejse i mindst 24 timer, og overnatter udenfor hjemmet, hvis de får dækket deres udgifter til mad og drikke efter regning. Beløbet udbetales pr. påbegyndt time.

Såfremt arbejdsgiveren ikke udbetaler rejsegodtgørelse kan medarbejderen få fradrag for udgiften på oplysningsseddelen (selvangivelsen) dog med maksimalt 28.000 kr.

Kørepenge

2018 2019
Kørsel op til 20.000 km årligt, bil og motorcykel 3,54 kr. 3,56 kr.
Kørsel ud over 20.000 km 1,94 kr. 1,98 kr.
Sats for cykel, knallert og scooter pr. km 0,53 kr. 0,53 kr.

Godtgørelse for kørsel i december, der udbetales i januar, skal afregnes med 2018-satsen.

 

Af økonomikonsulent Michael Lund