Skal du eller dine medarbejdere ud i ferien

Dato 2. juli 2020

Sommerferien er lige rundt om hjørnet – rejser du eller dine medarbejdere ud i ferien ?

-så er der en del overvejelser du som arbejdsgiver bør gøre dig ifht. Covid-19


Man har som arbejdsgiver i udgangspunktet, ikke ret til indblanding i medarbejderens ferierejser.

Men man er som arbejdsgiver samtidig forpligtet til at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.

Hertil kommer, at en ansat heller ikke kan forpligtes til at arbejde sammen med en kollega, som udgør en potentiel smittefare.

Man må derfor som arbejdsgiver, forholde sig til hvordan man sikrer minimal smitterisiko for sine medarbejdere, hvilket også kan berettige arbejdsgiver til at afvise en medarbejder hvis denne har rejs i på ferie i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

En sådan afvist medarbejder har ikke krav på løn i fraværsperioden efter afvisning.

Så forhold dig altid til  – hvor går rejsen hen ?

  • Myndighederne opfordrer til, at man skal blive hjemme i 14 efter hjemkomst, hvis man har rejst til et land (fx Ukraine), som ikke er et af de 25 europæiske lande som er undtaget.

Du skal som arbejdsgiver ikke betale løn under de 14 dages anbefalede karantæne. såfremt der rejses udenfor de undtagne lande.

  • Forudsat du har skriftlige aftaler med medarbejderen herom.
  • Man kan derfor med fordel udlevere aftaler om, at rejser i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, udenfor de undtagne 25 lande, medfører 14 dages egen betalt karantæne efterfølgende og evt. test.

Manglende overholdelse heraf vil være at betragte som misligholdelse af ansættelsesforholdet, med de sanktioner dette indebærer

 

☀️God sommer ☀️