Slut med sporadisk indberetning af løn pr. 1. januar 2019

Dato 2. november 2018

Af lønansvarlig, Dorte Worm 

 

Fra den 1. januar 2019 kan man som arbejdsgiver ikke længere være registreret som sporadisk indberetter af løn. Ændringen får betydning for alle virksomheder, som i dag er registreret med pligten ”sporadisk indberetning af A-skat” hos SKAT. SKAT vil automatisk omregistrere disse virksomheder den 1. januar 2019.

 

Virksomhederne vil herefter alle have pligt til at indberette løn hver måned – også i måneder uden lønudbetaling. Er du tilmeldt lønservice gennem LandboThy, foretager vi hver måned de nødvendige indberetninger.

 

Hvis virksomheden efter den 1. januar 2019 ikke indberetter løn for en måned, vil Skattestyrelsen foretage et skøn og en foreløbig fastsættelse. En manglende indberetning vil udløse en afgift på 800 kr. pr. måned.

 

Hvis en virksomhed ikke længere skal udbetale løn, anbefales det derfor, at der sker afmelding som arbejdsgiver på virk.dk senest pr. 31.12.2018.

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.