Sommermøde 2018

Dato 2. juli 2018

LandboThys traditionsrige sommermøde, som torsdag 28. juni blev afholdt hos Annette Dalgaard og Thomas Kristoffersen på ”Skinnerupgaard” i Thisted, havde deltagelse af mere end 300 morsingboer og thyboer. Og efter et par år med sommermøde i ustadigt vejr kunne LandboThys formand Leif Gravesen i år byde velkommen til at nyde de smukke omgivelser en dejlig sommeraften med sol og tørvejr.

Thomas Kristoffersen, ejer af ”Skinnerupgaard” indledte aftenen med at fortælle om gårdens historie. Annette Dahlgaard og Thomas Kristoffersen købte gården i 2002, hvor de sammen med 7 ansatte producerer 1.000 søer med salg af 30-kgs grise og dyrker 400 ha korn og raps.

Aftenens lækre menu bestående af grillstegt gris og salater, kage og kaffe blev indtaget, mens Thyholm All Stars underholdt med sang og musik.

Hovedtaler Birgit Hansen, Borgmester i Frederikshavn, tog både land- og byboer med storm i sin tale, hvis hovedbudskab handlede om netværk, samarbejde og relationer samt en opfordring til forsamlingen til at tage afsæt i eget liv og fokusere på, hvad vi kan gøre for os selv og for andre – nu og her!

Båltaler Kim Bak Kristensen, Thy Erhvervsforum, sluttede den smukke aften ved bålet ud til søen med en tale om bl.a. begrebet ”tid” og en opfordring til at tænke lidt mere over, hvad vi bruger vores tid til, og om vi egentlig har så travlt – og i så fald sikre en stillingtagen til, hvad vi har så travlt med?  Han berettede desuden om de mange fødevaresatsninger, der arbejdes på i området, herunder Thy Erhvervsforums fokus på at skabe opmærksomhed på den samlede værdikæde i fødevareerhvervet – nærmere betegnet ”fra jord til bord” og ”fra vand til bord”.

LandboThys formand sluttede aftenen af med at takke både deltagere, talere, medhjælpere og ikke mindst værtsparret for en hyggelig og vellykket aften.