Til svineproducenterne

Dato 6. maj 2019

Slagterierne har hævet leveringsvægten, så deres ønskede leveringsvægt ofte er 10 kg eller mere over, hvad der er registreret som tilladt vægt ved levering. For tilladelser, der ligger før 2007 er det oftest ikke et problem, hvis blot antallet af dyreenheder ikke overskrides, men pas på. En dyreenhed beregnet i 2006 er ikke den samme dyreenhed beregnet i 2019. Det kan derfor være en god idé, at få kontrolleret produktionstilladelsen, hvis ikke det er blevet gjort for nyligt.

For nyere godkendelser efter 1. januar 2007 går specielt Thisted Kommune meget op i, om de anviste leveringsvægte i ejendommens tilladelser overholdes, med mindre man har fået en helt ny godkendelse efter stipladsmodellen. Derfor anbefaler vi, at få kontrolleret hvorvidt man overholder gældende produktionstilladelser, så man ikke risikerer overproduktion. For slagtesvin er det let at anmelde andre vægtintervaller til kommunen, så længe antallet af dyreenheder ikke ændres.

Også i soholdet er der grund til at tjekke tilladelserne en ekstra gang. Med stadigt flere grise pr. årsso, kan man let risikere at produktionstilladelserne overskrides.

Er der behov for at øge produktionstilladelsen, er de nye miljøregler for husdyrbrug ofte en fordel. Spørg Miljøkontoret til råds.

 

Af miljørådgiver Jørgen Røhrmann