Tilskuds muligheder lige nu

Dato 14. september 2018

I perioden 3. august til den 2. oktober 2018 er det muligt at søge tilskud til

Æg og Fjerkræ, Gartneri og planteavl

For eks. varmeveksler, LED belysning, lavenergi ventilation, opvarmning af slagtekyllinge stalde, høstmaskine til skånsom høst af bær, autostyring og sektionsafblænding af sprøjte, ukrudtsstrigle m.m.

Tilskuddet er på 40% af de tilskudberettiget udgifter.

I perioden 16. august til den 13. december 2018 er det muligt at søge tilskud til

Modernisering af kvægstalde 2018

  • Ny bygning- tilbygning eller renovering af kvægstalde.
  • Stalde med tilhørende malkestald
  • Stald til malkekøer
  • Stald til slagtekalve og eller opdræt af kalve/ungdyr.

Tilskuddet er på 20 % af de samlede standartomkostninger for investeringen.

Læs mere om tilskud HER

 

For yderligere information kontakt: