Vellykket valgmøde på Søgård

Dato 16. maj 2019

I går den 15. maj 2019 afholdte LandboThy valgmøde under overskriften ”Landbrugets fremtidige rolle i Thy og på Mors” på Søgaard ved Nors uden for Thisted. Heidi og Lars Oddershede ejer og driver Søgård med 250 ha jord, 550 søer og 19.000 smågrise samt Søgård Naturferie.

Der var stor opbakning til aftenens møde – både politikere og vælgere var mødt talstærkt op. I debatpanelet deltog Bo Ritterbusch (LA), Helle Sommer Kjærgaard (B), Thorkil Olesen (SF), Lise Bech (DF), Gustav Sieg Sørensen (Å), Torsten Schack Pedersen (V), Finn Grøn Nielsen (Ø), Simon Kollerup (S) og Torben Overgaard (C) foran de godt 70 fremmødte vælgere.

Efter, at alle paneldeltagere havde præsenteret deres politiske mærkesager i relation til mødets overskrift, gik debatten i gang.

Naturligt nok, var et af de helt store emner klimaet og især CO2-udledning og -binding, for, som flere af politikerne var inde på, er dansk landbrug et af de mest klimaeffektive i verden, som også binder CO2 i jorden pga. måden vi dyrker den på.  Klima er et vigtigt punkt på den politiske dagsorden, men det blev flere gange konstateret, at der skal fakta på bordet, hvad angår landbrugets rolle og Danmarks rolle globalt, lige som flere partier mente, at dansk landbrug skal gå forrest, hvad angår grøn omstilling.

Et andet emne bragt på banen af publikum var generationsskifte i landbruget. Der var bred enighed om i panelet, at det skal være attraktivt at drive landbrug for at sikre generationsskifte. Også støtte til investering i ny staldteknologi, minivådområder og landbrugspakken var til debat.

Leif Gravesen afsluttede debatten med at konstatere, at panelet tilkendegav, at de i den grad vil erhvervet i Thy. Man fornemmer klart, at tonen omkring landbrugets indsatser ikke er så skarp i en foderlade som i direkte transmitterede tv-debatter.

LandboThy inviterer igen til valgmøde den 3. juni på Mors. Yderligere informationer følger tættere på mødet.