Persondataforordningen GDPR

25. maj 2018 trådte EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR”) og den danske Databeskyttelseslov i kraft. For virksomheder medfører forordningen et større ansvar og flere forpligtelser i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Hvis ikke man efterlever de forpligtelser og krav der er, kan det få alvorlige konsekvenser idet bødestørrelsen er op til 4% af et års omsætning.

Helt konkret betyder det for den enkelte virksomhedsejer at der skal dannes et overblik over hvilke persondata man behandler, hvordan man sikrer god dataskik og at man får styr på de dokumenter der er nødvendige for at kunne overholde sin dokumentations- og oplysningspligt.

Til det står vi klar med en konkret og overskuelig løsning, der kan give dig ro omkring persondataforordningen.

Vi kan hjælpe med at skabe overblik over hvad forordningen konkret betyder for dig og din virksomhed, og vi hjælper dig med at nå i mål med de konkrete tiltag, som er nødvendige for at overholde loven.

 

Kontakt

Stine Bang Foget (barsel)

  • Virksomhedsrådgiver
  • Telefon: 96185748
  • Mobil: 20301711
  • E-mail: sbf@landbothy.dk
Specialer
Budget
Analyse
Virksomhedsledelse
DiSC
The General Data Protection Regulation (GDPR)
Persondatalov