Forsøg og demonstrationsprojekter

LandboThy er involveret i en række forsøg og demonstrationsprojekter i Thy, på Thyholm og Mors. Vi mener det er vigtigt at bidrage til ny viden, så vi fortsat kan udvikle og fremtidssikre landbrugserhvervet. Vi er desuden beviste om at forsøg og afprøvninger med vores lokale klima- og jordbundsforhold kan afvige fra de resultater der opnås andre steder i landet.

Demo-Forsøg: Sorters Overvintringsevne

Frydsbrønd: Sorter til kommende sæson

Registering af hvedegalmyg i vinterhvede