Projekter

Med støtte fra Fonden for økologisk landbrug gennemførte LandboThy i 2014 projektet: Økologisk studekød direkte fra Thy Nationalpark – Udvikling af et afsætningskoncept

Projektet har godtgjort, det er muligt, at modne og tilberede studekød fra økologiske HF stude til spiseværdige produkter. Studekød direkte fra NP Thy og lign. områder vil skulle sælges med vejledning/opskrift til den almindelige forbruger, da forkert tilberedning vil give en mindre god spiseoplevelse

Studekødet er magert og mørkt (vildtagtigt) og tiltaler ikke umiddelbart professionelle slagtere, hvilket gør det vanskeligt at få dem til at indgå i et samarbejde omkring afsætning.

Projektet har vist, at stude af malkerace er gode naturplejere, men der er udfordringer med førstegangsgræssende dyr og dyrene kan med fordel blive et år ældre inden de skal slagtes (afgræsningseffektivitet samt slagtekvalitet)

Projektet har vist, at det er vanskeligt at få ændret kødbranchens krav om et bestemt antal dyr til levering, hver uge, af en bestemt kvalitet. Det er desuden vanskeligt, at få producenterne til at vælge ”det sikre”, andelsselskabet, fra. Der er p.t. ingen i branchen, der kan matche DC’s økotillæg.

Regler i COOP betyder p.t., at der ikke kan afsættes lokalt studekød i Coops butikker.

Projektet har vist, at det er endog meget vanskeligt, at få rentabilitet i studeproduktion.

Projektet har haft stor bevågenhed, især i lokale og regionale medier.

Forventede effekter

  • Det er forventningen, at de erfaringer, vi kan videregive fra projektets vurderinger af blandt andet økonomien i studeproduktionen, vil øge fokus på at få udført de nødvendige beregninger, hos nuværende og kommende naturplejere samt en evt. tilretning af produktionen
  • Projektets erfaringer vil kunne få indflydelse på strategien omkring naturplejen, valg af dyretype, race, produkt m.v.
  • Det er en forventning at projektet kan inspirere til, at arbejde videre med udviklingen af afsætningen og, at der på sigt vil være en stigende afsætning, lokalt, af studekød fra NPThy, primært fra dyr, der har afgræsset en sæson mere, eller af anden race.

Læs hele afrapporteringen om afsætning af studekød 2014 HER

Yderligere oplysninger kan fåes ved projektkoordinator Helle Sievertsen telefon 2184 7194