Støtte – Mors-Thy Familielandbrug

Mors-Thy Familielandbrugs udlodning af midler

Mors-Thy Familielandbrugs udlodning af midler

Koncept

Mors-Thy Familielandbrug er under opløsning og i den forbindelse udloddes en del af midlerne.

Vi ønsker, at midlerne skal anvendes til almenvelgørende formål og støtte til det lokale erhvervsliv, uddannelser indenfor landbruget, naturprojekter og landdistriktsudvikling i Thy og på Mors.

Vi støtter følgende:

Det lokale erhvervsliv
Der kan søges af små og mellemstore virksomheder til udviklingstiltag, der er relateret til landbrug og fødevarer.


Uddannelser indenfor landbruget
Der kan søges af unge til uddannelse indenfor landbrugsfaget.


Naturprojekter
Der kan søges af landmænd og foreninger til naturprojekter, som gavner naturen og øger lokalbefolkningens adgang til naturen.

 

Landdistriktsudvikling
Der kan søges af foreninger, virksomheder og enkeltpersoner til udvikling af landdistrikterne i Thy og på Mors.

 

Der kan søges til både store og små projekter, både helt lokale og til projekter der dækker hele Thy og Mors.

Ansøger skal være bosiddende i Thy eller på Mors eller have tilknytning hertil.

Der skal være tale om et konkret initiativ eller projekt. Der kan ikke søges til drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Der søges på et elektronisk ansøgningsskema, som man finder herunder.

Udvælgelsen foretages af likvidationsudvalget i Mors-Thy Familielandbrug og disse kan ikke selv ansøge puljen om midler.

Man kan ikke forvente begrundelse ved afslag.

Der kan søges min. 10.000 og max. 100.000 kr.

Ansøgningsfristen er: 01.12.2017