Støtte – Mors-Thy Familielandbrug

Mors-Thy Familielandbrugs udlodning af midler

Mors-Thy Familielandbrugs udlodning af midler

Ansøgningsfristen er slut

1000 tak for de mange spændende ansøgninger vi har modtaget de sidste måneder. Likvidationsudvalget i Mors-Thy Familielandbrug vil nu gå i gang med at læse alle ansøgninger og beslutte hvem der skal tildeles midler.

Alle ansøger vil få besked når beslutningerne er afgjort, vi forventer det vil ske i starten af 2018