Ukrudt i vinterhvede

Formålet med forsøget er at belyse effekten af midler mod tokimbladet ukrudt og græsukrudt i vintersæd, da det er vigtigt at have et godt kendskab til midlernes effekt for at lave en målrettet bekæmpelsesstrategier.

Forsøget udføres på vinterhvedesorten Sheriff og er anlagt på et areal hvor der er et ukrudtstryk fra blandt andet kamille, fuglegræs og enårig rapgræs.

Forsøget indeholder 9 led med forskellige behandlingskombinationer og doser af følgende midler: Bay H 2016, Boxer, Buctril EC 225, Cossack OD, DFF, Lexus 50 WG, Mero EC 80, Saracen Delta og Xinca.

Ud over registrering af udbytter, vurderes forekomsten af forskellige arter af ukrudt i løbet af vækstsæsonen. Forsøgsresultaterne offentliggøres i landsforsøgene 2017.

Du kan se en detaljeret forsøgsplan hos Nordic Field Trials her