Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg

Formålet med forsøget er at belyse effekten af nye midler og middelblandinger mod tokimbladet ukrudt i vårsæd, der både kan tilgodese prisrelationer ved den nye pesticidafgift, en tilstrækkelig effekt mod en bred vifte af ukrudtsarter og forebygge udvikling af herbicidresistens.

Forsøget udføres på vårbygsorten Evergreen og er anlagt på et areal med en jævn bestand af tokimbladet ukrudt, især hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, snerlepileurt, storkenæb, ærenpris, fuglegræs og kamille.

Forsøget indeholder 15 led med forskellige behandlingskombinationer og doser af følgende midler: Ally SX, Buctril EC225, DFF, Express Gold SX, Hussar Plus OD, Legacy 500 SC, Mero EC 80, Mustang Forte, Pixxaro EC, Saracen Delta, Starane 333 XL, Tricera, Trimmer 50 SG og Zypar.

Alle behandlinger foretages i stadium 20-21.

Ud over registrering af udbytter, vurderes forekomsten af forskellige arter af ukrudt i løbet af vækstsæsonen. Forsøgsresultaterne offentliggøres i landsforsøgene 2017.

Du kan se en detaljeret forsøgsplan hos Nordic Field Trials her