Vårbyg sorter

Her kan du få et overblik over vårbyg sorternes placering i forsøgsparcellen ude i marken. Der er også en tabel med sortsinformation så du kan let kan sammenligne egenskaber for de enkelte sorter.

 

Parceloversigt

I marken er der er fire gentagelser for hver sort, men der findes kun sortsnavne på parcellerne i første gentagelse (markeret nr. 2-14 på figur 1). Første gentagelse er ikke svampebehandlet, i modsætning til de tre andre der er svampebehandlet.

 

Figur 1. parceloversigt

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Sortsinformation

Tabel 1. viser forskellige egenskaber for de enkelte sorter.

 

Tabel 1. Sortsinfo vårbyg

(Tryk på billedet for fuld skærm)

Kilde: Landsforsøgene 2016 via www.sortinfo.dk

 

Forsøgsdetaljer

Her kan du læse nærmere om så tidspunkt, plantetal, gødskning og planteværn i parcellerne.

Såtidspunkt: 22. april 2017

Målsat Plantetal: 350 planter pr. m2*

Antaget fremspiring: 85%

*Udsædsmængden er tilpasset 350 planter pr m2 ud fra sorternes tusindkornsvægt

 

Tabel 2. Dyrkningsjournal for vinterbyg

 (Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Høstudbytter

I tabel 3 nedenfor har vi angivet de høste udbytter fra forsøget, samt relevante karakteristika som gennemsnit af de 3 behandlede parceller og den ene ubehandlede observationsparcel.

Tabel 3. Høstudbytter for vårbyg

(Tryk på billedet for fuld skærm)