Vinterbyg sorter

 

Her kan du få et overblik over vinterbyg sorternes placering i forsøgsparcellen ude i marken. Der er også en tabel med sortsinformation så du kan let kan sammenligne egenskaber for de enkelte sorter. 

Parceloversigt

I marken er der er fire gentagelser for hver sort, med sortsnavne på parcellerne i første gentagelse (nederst til højre på figur 1). Første gentagelse er ikke svampebehandlet, i modsætning til de tre andre der er svampebehandlet. 

Figur 1. parceloversigt

(Tryk på billedet for fuld skærm)

 

Sortsinformation

Tabel 1. viser forskellige egenskaber for de enkelte sorter.

Tabel 1. Sortsinfo vinterbyg

(Tryk på billedet for fuld skærm)

Kilde: Landsforsøgene 2016 via www.sortinfo.dk