Vinterrug sorter

Her kan du få et overblik over vinterrug sorternes placering i forsøgsparcellen ude i marken. Der er også en tabel med sortsinformation så du let kan sammenligne egenskaber for de enkelte sorter. 

Parceloversigt

I marken er der er fire gentagelser for hver sort, med sortsnavne på parcellerne i første gentagelse (nederst til vestre i figuren) Første gentagelse er ikke svampebehandlet, i modsætning til de tre andre der er svampebehandlet. 

Figur 1. parceloversigt

(Tryk på billedet for fuld skærm)

Sortsinformation

Tabel 1. viser forskellige egenskaber for de enkelte sorter.

Tabel 1. Sortsinfo vinterrug

(Tryk på billedet for fuld skærm)

Kilde: Landsforsøgene 2016 via www.sortinfo.dk