Betingelserne for at få en afdragsordning hos Gældsstyrelsen er hård, men kan de opfyldes, får man ro og indberettes ikke til et kreditoplysningsbureau af gældsstyrelsen.

Udfasningen af henstandsordningen i forbindelse med Corona, vedrørende moms og A-skat vil sandsynligvis medføre, at Skattestyrelsen kommer til at overdrage et større antal fordringer til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Skattestyrelsen oversender ubetalte fordringer til Gældsstyrelsen ca. en måned efter overskridelsen af en betalingsfrist.

Afdragsordninger

Igangværende virksomheder kan hos Gældsstyrelsen opnå en afdragsordning under følgende forudsætninger:

  • At virksomheden ikke kan skaffe likviditet til betaling af de skyldige beløb.
  • At likviditetsproblemerne må anses for midlertidige og forbigående.
  • At en afdragsordning er den eneste mulighed for betaling af restancen.
  • At den samlede restance er fuldt indfriet eller kraftigt nedbragt ved udløbet af afdragsperioden, der som udgangspunkt ikke kan overstige 12 måneder, men som dog efter en konkret vurdering kan forlænges.
  • At der ikke stiftes ny skatte- eller momsgæld i afdragsperioden.
  • Alle betingelser skal opfyldes.

En afdragsordning er ikke til hinder for, at Gældsstyrelsen kan foretage modregning, hvis virksomheden står til at skulle have penge udbetalt fra det offentlige. En afdragsordning udelukker heller ikke, at virksomheden kan få en tilsigelse fra fogeden.

 

Gældsstyrelsen er stærkt udfordret i forhold til restancer, som er registreret i deres gamle EFI-system. Styrelsen indgår derfor som udgangspunkt ikke afdragsordninger for gæld, der er registreret i dette.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.