Faunastriber på Thyholm

Igen i år har det været mulig at få udleveret frø til såning af blomsterstriber langs veje, markveje, skel mv. i Thisted Kommune og det har mange af vores medlemmer benyttet sig af.

Derfor har vi besluttet at LandboThy sponsorerer nogen af frøene, så dette tilbud også kan gælde for vores medlemmer på Thyholm.

Uddelingen af frø foregår ved ”først til mølle” princippet, fristen for tilmelding er den 9. april.

Hvis man ønsker frø, bedes man kontakte LandboThy på telefon 9618 5700, eller sende en mail til dbs@landbothy.dk med angivelse af, hvor stort areal der ønskes frø til og hvilken blanding + et mobilnr.

Blomster- og faunastriberne er et samarbejde mellem Thisted kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening og LandboThy.

Der er to frøblandinger – en med sommerblomster og en Øko-Vildtblanding.

 


Vær med til at skabe mere liv på Mors

Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune.

Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften af sine marker og derved forbedre leveforholdene for dyr og insekter. Med vildt- og bivenlige tiltag kan man få mere ud af de ikke rentable arealer og måske få flere bestøvende insekter.

Morsø Kommune har velvilligt sponsoreret frøene. Bestilling og udlevering af frø, varetages henholdsvis af Landbo Limfjord i Skive, og LandboThy i Thisted.

Der er mulighed for at bestille 2 forskellige blandinger – en med sommerblomster og en Øko-Vildtblanding. 

Bestilling kan afgives til Receptionerne hos Landbo Limfjord (96153000) eller LandboThy (96185700)

Du kan også afgive bestilling på mail: mail@landbo-limfjord.dk eller dbs@landbothy.dk

Husk at oplyse hvor stort areal du ønsker frø til, og da det er en begrænset mængde frø er det ”først til mølle” – sidste frist er den 9. april.

Frøene kan afhentes, hos det sted du har bestilt dem når du får en sms efter den 9. april. Vil du gerne have hjælp til såningen kan dette nævnes ved bestilling.

 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.

Erhversparterner Thy's logo i 2 grønne nuancer BKNord arkitekter og ingeniørers logo i sort Thymæglernes logo i sort KvægXpertens logo i rød og sort LandboUngdoms logo i sort KvægXpertens lgo Seges' logo i sort