Har du marker der overlapper med §3 arealer?

Som det nok er de fleste bekendt, har folketinget vedtaget en lov, der betyder at §3 arealer ikke længere gødskes og sprøjtes. Loven træder i kraft juni 2022. Vær opmærksom på at det allerede nu er underlagt KO, hvis §3 arealer dyrkes ulovligt.

 

Vi oplever at de fleste landmænd har små overlap med §3 udpegninger. Det kan skyldes:

  • at det 3 beskyttede areal på lovlig vis indgår i driften, men arealet kan blive berørt af det

kommende forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning

  • at marken er unøjagtigt indtegnet
  • at den § 3 beskyttede natur er unøjagtig indtegnet
  • at arealer registreret som natur er blevet inddraget i dyrkning

Det er vigtigt at få rettet disse fejl. Rettelser der laves inden 1. november vil blive rettet i næste års IMK, hvilket vil gøre det lettere at lave indtegning rigtig. Vi ved dog godt, at det kun vil være et fåtal af samtlige overlap, der kan nå at blive rettet allerede inden 1. november. Det betyder ikke at vi skal ophøre med fejlrettelser – det skal vi gøre indtil alle fejl er rettet – hvad enten fejlen så skyldes en forkert indtegning af §3 eller fejlen skyldes at I som landmænd har udvidet marken ud i et beskyttet område.

På Landmand.dk, findes der nu en visning hvor du som landmand, samt din konsulent kan se, hvor

dine marker overlapper de vejledende §3 udpegninger. Derudover er der en tabel, der på

markniveau angiver, hvor mange hektar dette overlap er på. Vi anbefaler at man får set sine

marker igennem og har man spørgsmål eller brug for hjælp en man velkommen til at kontakte os.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.