Har du en produktion, der falder ind under EU’s regler for IE-brug, skal du fremover have et miljøledelsessystem samt årligt indberette miljømål, midler, resultater og diverse miljøkontroller til kommunen. Dette gælder for alle IE-brug fra den 21. februar 2021.

 

IE-brug

Man er omfattet af reglerne for IE-brug, når et husdyrbrug er godkendt til en eller flere af følgende produktioner:

  • Flere end 750 stipladser til søer
  • Flere end 2.000 stipladser til slagtesvin
  • Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (uanset art)

At opstille et miljøledelsessystem er ikke særligt kompliceret. Vi har i LandboThy lavet en skabelon baseret på materiale fra Miljøstyrelsen, som kan downloades.

Miljøledelse går i sin enkelthed ud på at forme en miljøpolitik for husdyrbruget. For husdyrbrug vil en relevant miljøpolitik være at overholde lovgivningen for alle miljøforhold på ejendommen samt tilstræbe Miljøbedst mulig udnyttelse af ressourcerne anvendt i produktionen og mindske miljøbelastningen til omgivelserne, hvor det er muligt. Forslag til miljøpolitik fremgår af vedhæftede skabelon.

Som det fremgår af skabelonen (og lovgivningen), skal man årligt fastsætte relevante mål til gavn for miljøet, lave planer for gennemførelsen samt vurdere målopfyldelsen. Et oplagt mål er fokus på foderforbruget i besætningen, som kan følges ved opgørelserne i E-kontrollen. Andre mål er vurdering af energi- og vandforbruget med henblik på besparelser, hvis det er muligt.

Man skal også sikre sig, at personalet er oplært i de arbejdsrutiner de udfører, samt kender husdyrbrugets  beredskabsplan og de procedurer, der skal iværksættes, hvis der opstår situationer, der kan belaste miljøet. F.eks. et gylleudslip.

Som noget relativt nyt skal alle IE-brug fremover af egen drift indsende dokumentationsmateriale til kommunen, der viser, at der er aktiv miljøledelse på husdyrbruget samt dokumentation over alle relevante gennemførte kontroller på miljøområdet.

 

Tag LandboThys miljøkontor med på råd

Som nævnt, er det ikke vanskeligt at opstille et miljøledelsessystem. Udfordringerne kommer, når de opstillede handlinger skal udføres i praksis, og der løbende skal genereres dokumentation for de gennemførte handlinger. Det er vigtigt at opstille og forholde sig til en relevant beredskabsplan for håndtering af uheld, samt sikre at personalet er uddannet til at undgå uheld og håndtere sådanne, hvis de alligevel sker.

Vi anbefaler at tage LandboThys miljøkontor med på råd med henblik på at implementere aktiv miljøledelse på Husdyrbruget. Både for at sikre miljøet; men også for at miljøledelse kan blive til økonomisk gavn for bedriften.

Hent skabelonen her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.

Erhversparterner Thy's logo i 2 grønne nuancer BKNord arkitekter og ingeniørers logo i sort Thymæglernes logo i sort KvægXpertens logo i rød og sort LandboUngdoms logo i sort KvægXpertens lgo Seges' logo i sort