Det er en betingelse for momslånet, at momsen er indberettet rettidigt, altså den 1. marts 2021. Det er derfor vigtigt at få indberettet til tiden, for at virksomheden kan komme i betragtning til et momslån. Det er dog ikke en betingelse, at momsen er betalt rettidigt.

Det er således muligt at opnå lån, selvom momsen ikke er betalt. Lånet vil dog, iflg. bemærkningerne til lovforslaget, dække det skyldige momsbeløb og vil derfor ikke blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Derved opnås dog en rentefri kredit på momsbetalingen.

Virksomheden skal dog være opmærksom på, at der iflg. Skattestyrelsens vejledning pålægges renter, frem til at lånet bevilliges. Disse renter skal virksomheden selv betale, da renterne ikke vil være omfattet af lånet. Derudover vil Skattestyrelsen muligvis nå at fremsende rykker for den manglende betaling.

Endvidere skal der gøres opmærksom på, at der kan være tale om to perioder, som skal indberettes den 1. marts 2021. Perioderne som indberettes, er henholdsvis 3. og 4. kvartal 2020 eller 1. og 2. halvår 2020, afhængigt af om virksomheden indberetter moms halvårligt eller kvartalsvis. Perioderne skal dog indberettes hver for sig.

Som vi læser lovforslaget, vil lånet baseres på det samlede momstilsvar til indberetning og betaling 1. marts 2021. Dette vil kunne gøre en forskel for virksomheder, der skal betale moms for den ene af perioderne, men have penge tilbage for den anden. Virksomheder, der skal have penge tilbage i moms samlet set for begge perioder, vil dermed efter vores vurdering ikke kunne opnå et lån.

Udbetalingen af momslånet vil foregå til virksomhedens NemKonto, men dog via skattekontoen. Det betyder, at en hvilken som helst forfalden gæld, som virksomheden har på skattekontoen, vil blive modregnet i lånet. Det er også nødvendigt at være opmærksom på skattekontoens udbetalingsgrænse, da denne, hvis den er justeret op af virksomheden, kan blokere for udbetalinger fra skattekonto til NemKonto.

Der vil kunne ansøges om momslånene fra den 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021.

Udbetalingen til skattekontoen sker senest 12 bankdage efter modtagelsen af anmodningen.

For så vidt angår tilbagebetaling af de rentefri momslån, vil det fulde beløb senest skulle tilbagebetales den 1. februar 2022 til skattekontoen.

Lovforslaget er sat til 3. behandling og dermed endelig vedtagelse i Folketinget den 23. februar.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.

Erhversparterner Thy's logo i 2 grønne nuancer BKNord arkitekter og ingeniørers logo i sort Thymæglernes logo i sort KvægXpertens logo i rød og sort LandboUngdoms logo i sort KvægXpertens lgo Seges' logo i sort