Loven skærper kravene til boligens indretning, når boligen er stillet til rådighed af arbejdsgiver.

Med loven er fastsat en række minimumskrav til de boliger, arbejdsgivere stiller til rådighed for deres ansatte, herunder krav om afstand og instruktion i rengøring.

Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for indkvartering af ansatte, som bl.a. skal indeholde oplysninger om boligens størrelse og antallet af beboere.

Arbejdstilsynet vil i forbindelse med almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den af arbejdsgiver udarbejdede plan, og hvis planen er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen. Såfremt boligforholdene ikke bringes i overensstemmelse med lovens krav efter påbud fra kommunen herom, er yderste konsekvens, at de ansatte midlertidigt skal flyttes til en anden bolig.

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende og gælder frem til og med 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelse vil Arbejdstilsynet kun vejlede omkring de nye regler, idet arbejdsgiver skal have tid til at omstille sig til de nye krav.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en plan for boligforholdene inkl. en skabelon som hjælp til udførelse af planen.

 

Midlertidig suspendering af studie-, praktikant- og au pair-ordningen

Fra 3. februar 2021 og frem til 1. marts 2021 vil der ikke blive givet opholdstilladelse til bl.a. praktikantophold i Danmark grundet COVID-19.

Som følge af en ny bekendtgørelse, udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, vil der fra den 3. februar 2021 ikke blive tildelt opholdstilladelse til visse typer af ophold i Danmark, herunder landbrugspraktikanter.

Den midlertidige suspension gælder for studieophold, praktikant- og volontørophold og au pair-ophold.
Det bemærkes, at restriktionerne ikke gælder for øvrige ordninger såsom fodermestre og driftsledere.

Bekendtgørelsen gælder for de berørte persongrupper, som har en verserende ansøgning om opholdstilladelse efter en af de ovennævnte ordninger. Det betyder, at der vil blive givet afslag i alle verserende sager, hvorefter ansøgeren vil få refunderet det fulde sagsbehandlingsgebyr. Når bekendtgørelsen udløber, vil der skulle søges om opholdstilladelse efter ordningerne på ny.

Udlændinge, som inden den 3. februar 2021 har fået opholdstilladelse, vil fortsat kunne indrejse i Danmark. Desuden vil udlændinge, som har lovligt ophold i Danmark i medfør af en tidsbegrænset opholdstilladelse, og som opholder sig i Danmark, fortsat kunne indgive en ansøgning om opholdstilladelse efter en af de ovenstående ordninger.

 

Forlængelse af opholdstilladelse praktikanter

Praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelser udløber senest den 8. august 2021, kan ekstraordinært få forlænget tilladelsen i 6 måneder.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 8. februar 2021 gives forlængelse af opholdstilladelse som praktikant på det grønne område, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 18 måneder i stedet for 12 måneder.

Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse – også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøg om forlængelse for praktikanter

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende.
Særordningen gælder kun for tilladelser, der udløber senest den 8. august 2021, og gælder kun for praktikanter på det grønne område, fx landbruget og gartnerier.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.

Erhversparterner Thy's logo i 2 grønne nuancer BKNord arkitekter og ingeniørers logo i sort Thymæglernes logo i sort KvægXpertens logo i rød og sort LandboUngdoms logo i sort KvægXpertens lgo Seges' logo i sort