Seks jyske landboforeninger kommer med de første regnskaber for 2020, som i den grad viser et erhverv, som formåede at holde skruen i vandet og tjene penge på alle driftsgrene, selvom meget andet gik i stå. Over hele linjen er der en generelt tendens til at soliditeten vokser.

De seks foreninger LandboThy, Landbo Limfjord, Vestjysk, Djursland Landboforening, Lemvigegnens Landboforening og Agri Nord er gået sammen om at komme med de tidlige regnskaber for 2020. Der indgår i alt 200 regnskaber.

 

Resultat efter finansiering
Soliditet i %
Tal i t.kr.
2019
2020
2019
2020

Kvæg konventionel

948
1.116
13
15

Kvæg økologisk

1.200
1.006
18
19

Søer, 30 kg grise

4.319
2.106
19
21

Slagtesvin

2.898
2.861
27
29

 

Regnskaberne viser et landbrug, som er mere robust end tidligere. 2020 blev i særdeleshed året, hvor samtlige driftsgrene formåede at tjene penge og samtidig forbedre deres soliditet.

”Landbruget afvikler gæld og bliver mere solide. Vi har et konkurrencedygtigt erhverv, som godt kan tåle lidt modvind”, fortæller Leif Lanng, Økonomirådgiver, Landbo Limfjord.

Der er i 2019 og 2020 generelt blevet tjent gode penge i landbruget, hvilket har betydet, at der i gennemsnit i 2020 er betalt en skat på 500.000 kr. pr. bedrift.

”Landbruget er med til at holde hjulene i gang i Danmark mens alt andet er lukket ned. De bidrager ikke uvæsentligt til samfundet i denne Corona tid”, lyder det fra Jørgen Cæsar, Virksomhedsrådgiver, Agri Nord.

 

Planteavls: Tilfredsstillende udbytter

Hos planteavlerne har 2020 har budt på tilfredsstillende udbytter med acceptable priser på korn. Der er en tendens til lidt større arealer med specialafgrøder, som påvirker dækningsbidragene positivt, mens kapacitetsomkostningerne har været lidt stigende – det er særligt maskinstationsomkostningerne, der har budt på de største stigninger. Planteavlerne har fået afdraget til både bank og kreditforening, som har medvirket til faldende renteudgifter.

”Det er alt i alt et acceptabelt år for planteproduktionen. Der er en tendens til at der er økonomisk sammenhæng i planteproduktion og også her vokser soliditeten”, fortæller Carsten Sørensen, afdelingsleder, Driftsøkonomi, Djursland Landboforening.

 

Mælkeproducenterne: Sænker endnu engang nulpunktet

Hos mælkeproducenterne har der været en lille fremgang i antal køer og areal. Flere køer samt en mindre ydelsesstigning har bevirket, at der i gennemsnit er blevet produceret 75 tons mere mælk pr. ejendom.

”Generelt ser vi i år et fald i prisen på kød, som har påvirket indtjeningen negativt, men rigtig mange har formået at få solgt nogle avlsdyr og på den måde fastholdt en tilfredsstillende indtjening for omsætning af dyr”, siger Peder Østergaard, driftøkonomirådgiver, Lemvigegnens Landboforening.

Året har budt på en stor grovfoderproduktion af god kvalitet, som har påvirket årets resultat i en positiv retning. Grovfoderlagerne ultimo året er således store, og er dermed med til at sikre et godt udgangspunkt for det kommende års mælkeproduktion.

Konsolideringsnulpunktet er faldet til 2,25 kr. pr. kg EKM og fremstillingsprisen er ligeledes faldet til 2,38 kr. pr kg EKM, hvilket er under de kriterier, som er stillet af mange penge- institutter, som har et krav om en konsolideringspris på 2,30 kr.

Hos de økologiske mælkeproducenter ses der i mellemtiden et fald i indtjeningen. Årsagen skyldes primært et fald på 10 øre i mælkeprisen. Også økologerne har anskaffet sig flere køer og det sammenholdt med en marginal ydelsesstigning giver et fornuftigt resultat trods lavere priser på både mælk og korn.

 

So-hold: Flot resultat trods ordentlig rutsjebanetur

 Også 2020 gav et flot resultat efter finansiering for smågriseproducenterne. Det skal ses i lyset af en ordentlig rutsjebanetur for prisen på grisen.

”Efter et rekordår i 2019 fulgte 2020 godt med, selvom puljenoteringen over året faldt med 490 kr. pr 30 kg’ gris fra top- til bundniveau ved puljeprisen”, fortæller Leif Lanng, Økonomirådgiver, Landbo Limfjord.

 Hos so-holdet er soliditeten steget fra 18,7% til 20,7%, hvilket ligger fint i forhold til de krav finansielle samarbejdspartnere har. Der er også flot fremgang at spore på fravænnede grise pr. årsso, som er steget fra 33,9 i 2019 til 34,9 i 2020.

”Det er en rigtig flot og stor stigning, som bare konstaterer, at de er effektive derude i staldene og formår at løfte opgaven med at optimere”, Jørgen Cæsar, Virksomhedsrådgiver, Agri Nord.

 Nulpunktspris på 369 kr. pr. smågris er uændret i forhold til 2019, det er selvom man ser at de samlede resultater fra 2019 til 2020 er halveret på grund af værdiændring på besætningen. Likviditetetsoverskuddet er uændret i forhold til 2019.

 

Slagtesvin: Slår alle rekorder

Resultaterne for slagtesvineproducenterne var i 2019 og 2020 overordnet ens, alligevel blev 2020 det absolut bedste år, når man taler likviditet. Årsagen til den gode økonomi skal findes ved den flotte notering og samtidig med at puljeprisen ved smågrisene, som har haft et historisk fald i 2020.

”Det gunstige bytteforhold mellem slagtesvinepris og smågrisepris var i den grad til slagtesvinproducenternes fordel. De får den store gevinst og skaber en stærk likviditet”, fortæller Morten Spanggaard, afdelingsleder, LandboThy.

Der er i 2020 opnået et dækningsbidrag ved slagtesvin på 290 kr. pr. slagtesvin. Kravet til nulpunktsdækningsbidraget ved slagtesvin udgør 110 kr.

”Det viser bare, at der er er luft i økonomien hos slagtesvineproducenterne, som ligger rigtig godt lige nu – de har skabt gode resultater”, siger Ulrik Sand Poulsen, revisor, Vestjysk.

Generelt ses der ved alle produktionsgrene en stigning i kapacitetsomkostninger, hvor lønnen er en del af årsagen. Hvilket ses som følge af et generelt stigende lønniveau i erhvervet og et behov for at fastholde kvalificeret arbejdskraft.

 

Få mere at vide:

Der er mulighed for at få flere detaljer om de første regnskabsresultater, når Agri Nord holder onlinekongres den 2. februar eller LandboThy afvikler deres online kongres den 9. februar.


For yderligere information:

Carsten H. Sørensen, afdelingsleder Driftsøkonomi, Djursland Landboforening Tlf.: 4049 8331

Jørgen Cæsar, Virksomhedsrådgiver, Agri Nord Tlf.: 9635 1233

Morten Spanggaard, afdelingsleder – strategi og virksomhedsledelse, LandboThy Tlf.: 5150 2153

Ulrik Sand Poulsen, revisor, Vestjysk, Tlf.: 9681 4262

Leif Lanng, Økonomirådgiver, Landbo Limfjord, Tlf.: 9615 3061

Peder Østergaard, driftsøkonomirådgiver, Lemvigegnens Landboforening, Tlf.: 9663 0580

Faktaark

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev få nyheder direkte i din indbakke. Vi holder dig opdateret om alt fra ny viden og udviklingen i landbruget til spændende nyheder og begivenheder.

Erhversparterner Thy's logo i 2 grønne nuancer BKNord arkitekter og ingeniørers logo i sort Thymæglernes logo i sort KvægXpertens logo i rød og sort LandboUngdoms logo i sort KvægXpertens lgo Seges' logo i sort